Radio Kahungunu

Irirangi o Kahungunu

We have made the audio from the Pukapuka Kōrero Tahi available courtesy of the Ngā Pae O Te Maramatanga website.

Here are the links:

Kōrero 1

Kōrero 2

Kōrero 3

Kōrero 4